Strane biljne vrste

Poštovani proizvođaći cvijeća,

Vezano za aktualnu  problematiku  a vezano za registraciju stranih biljnih vrsta pri Ministarstvu gospodarstva potrebno je ispuniti zahtjev online , a u taj zahtjev potrebno je upisati sve biljne vrste koje uzgajate , zahtjev treba isprintati, potpisati i scan istog tog zahtjeva treba poslati na mail adresu: pisarnica@mingor..hr.

dostavljam poveznicu na informacijski sustav o stranim vrstama – https://invazivnevrste.haop.hr/

Potrebno je ulogirati se i ispuniti zahtjev online — Online ispunjavanje zahtjeva za korištenje stranih vrsta (ukoliko imate određenih nejasnoća tu možete provjeriti, naime tu je naveden KORISNIČKI PRIRUČNIK WEB GIS APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA INVAZIVNE STRANE VRSTE – REGISTRIRANI KORISNICI).

Izvješće se također može ispuniti online, kada se registrirate (u gornjem desnom uglu imate čovječuljka za registraciju), trebate se prijaviti sa svojim korisničkim podacima i vidjeti ćete obrasce i zahtjeva i izvješća.

Nadalje, popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji (tzv. „Unijin popis“) ažuriran je s 22 nove vrste.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1203 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/1141 radi ažuriranja popisa invazivnih stranih vrsta (u privitku) objavljena je u Službenom listu EU 13. srpnja, a stupila je na snagu 2. kolovoza.

Unijin popis sada ukupno sadrži 88 invazivnih stranih vrsta, od čega je u Hrvatskoj zabilježeno njih 28.

Od 22 vrste koje su dodane na Unijin popis novom Provedbenom uredbom, kod nas ih je trenutno zabilježeno četiri: slatkovodne ribe crni somić (Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)) i gambuzija (Gambusia holbrooki Girard, 1859), jelen aksis (Axis axis (Erxleben, 1777)) te biljka vodena salata (Pistia stratiotes L.).

Invazivne strane vrste s Unijina popisa zabranjeno je:

  1. unositi na područje Unije, uključujući provoz pod carinskim nadzorom;
  2. držati, uključujući u zatvorenim sustavima;
  3. uzgajati, uključujući u zatvorenim sustavima;
  4. prevoziti u, iz ili unutar Unije, osim ako je riječ o prijevozu vrste u objekte za iskorjenjivanje;
  5. stavljati na tržište;
  6. upotrebljavati ili razmjenjivati;
  7. omogućiti njihovo razmnožavanje ili uzgoj, uključujući u zatvorenim sustavima;
  8. puštati u okoliš.

Države članice dužne su poduzeti sve potrebne korake za sprječavanje nenamjernog unošenja ili širenja ovih vrsta, uključujući učinkovite mjere upravljanja i kontrole populacija.

Više možete pročitati na web stranici Invazivne strane vrste https://invazivnevrste.haop.hr/novosti/48

U privitku šaljem Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama, popis invazivnih stranih vrsta (posljednje ažuriran).

Vrste sa crne I bijele liste dostupne sun a stranici : https://invazivnevrste.haop.hr/crna-i-bijela-lista